Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Home Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Οι απαιτήσεις ενός ταχέως αναπτυσσόμενου παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος καθιστούν επιτακτική την ανάγκη παροχής εξωτερικών υπηρεσιών συμβούλων.

Οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον τη τεχνογνωσία των εξωτερικών συμβούλων κατά τη λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων και όχι μόνον αυτών.

Η Argo Audit ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες και παρέχει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στη συνέχεια,

 • Εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων και αξιολόγηση επενδύσεων (Due Diligence)
 • Διαχείριση κινδύνου (Risk management)
 • Σύνταξη μελετών βιωσιμότητας και business plan
 • Σύνταξη μελετών στρατηγικού σχεδιασμού
 • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων με σκοπό της βέλτιστη αποτελεσματικότητα της επιχείρησης
 • Διοίκηση προγραμμάτων και έργων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά την οργάνωση τμήματος εσωτερικού ελέγχου
 • Οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών και λογιστηρίου
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με IFRS, ΔΛΠ και κλαδικά λογιστικά σχέδια
 • Φάκελοι ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing)
 • Διαχείριση μισθοδοσίας & διοικητικής υποστήριξης τμήματος ανθρώπινου δυναμικού

Κατά τη παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών στους πελάτες μας, χρησιμοποιούμε τη τεχνογνωσία από το διεθνές δίκτυο συνεργατών μας (AGN International και IR GLOBAL).

Επικοινωνία

Χρειάζεστε Βοήθεια;

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λύσουμε κάθε σας απορία!

info@argoaudit.com
Μεσσήνης 6, Γλυφάδα (Αθήνα), ΤΚ 16561